Üye Giriş

Üye Giriş

Kullanıcı adı ve parola eşleşmiyor ya da henüz bir hesabınız yok.
Kullanıcı Adı
Parola
Beni hatırla

HAKKIMIZDA


İş bu Web Sitesi Kullanım Koşulları (Kullanım Koşulları) www.kampanyabak.com isimli internet sitesine, web/mobil internet sitesine veya mobil uygulamalarına giriş yapan kullanan ve/veya üye olan kullanıcılar için sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarını içerir.
İş bu kullanım koşullarında;
"Site" www.kampanyabak.com isimli web/mobil site ve mobil uygulamalarını ,
"Hizmet" ise işletme ve işletmelerin bu sözleşme kapsamında kullanıcılara sağlayacağı hizmet/hizmetleri veya ürün/ürünleri ,
"İşletme" Bu site vasıtasıyla ulaşılan hizmet /hizmetleri veya ürün/ürünleri sağlamaya tek mükellef gerçek kişi , tüzel kişiliği yada ilgili kuruluşu,
"Kullanıcı" Bu siteyi ziyaret eden ,site'ye üye olan ve site avantajlarından faydalanan kişi veya kişileri ifade etmektedir.
www.kampanyabak.com işletmelerin satmış oldukları ürün veya vermiş oldukları hizmetler ile ilgili düzenlemiş oldukları indirim ,kampanyalar ve fırsatları ve promosyon çalışmalarını kullanıcılarına göstererek bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.Bu nedenle işletmeler ve www.kampanyabak.com birbirinden bağımsız ve ayrı birer kuruluşlardır.Sitede sunulan hizmet/hizmetler ve ürün/ürünlerin hiç bir şekilde sağlayıcısı ,sunucusu ,ifa edicisi değildir.Ayrıca işletmenin bayisi, acentesi,vekili,temsilcisi vb. değildir.İşletme tarafından kullanıcıya sağlanan hizmet/hizmetlerin veya satılan ürün/ürünlerin tüm sorumluluğu işletme'ye ait olup www.kampanyabak.com verilen hizmet/hizmetlerin ve satılan ürün/ürünlerle ilgili hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
"Kullanıcı " Site"ye girerek , üye olarak kullanarak iş bu WEB SİTESİ KULLANMA KOŞULLARININ tamamını okuduğunu , tüm hükümleri anladığını ve onayladığını ,üyeliğe veya hizmetlere ilişkin olarak www.kampanyabak.com tarafından açıklanan her türlü beyan veya beyanlara uygun davranacağını ve kullanma koşulları ve Gizlilik Hükümlerini kabül etmiş sayılır.
ÜYELİK
Üyelik sitenin ilgili bölümünden kullanıcı tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.kampanyabak.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanmaktadır.
Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve www.kampanyabak.com tarafından , üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.Kullanıcı siteye üye olarak reşit olduğunu ve bu sitenin bilgilendirdiği işletmelerin sunduğu hizmet veya ürünleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabül ve taahhüt eder.
Kullanıcının site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.Kullanıcı bilgilerinin gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesine ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk "Kullanıcı"ya aittir.
Kullanıcı Site'de sunulan gerek bilgilendirme hizmetleri gerekse diğer hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı siteme erişim araçlarının (şifre, kullanıcı ismi vb) güvenliği saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluklarında olduğunu , bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.kampanyabak.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabül etmiş sayılır.
www.kampanyabak.com kullanıcı ve kullanıcıları bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlar.Kullanıcı/kullanıcılar ile işletme arasındaki temel hizmet/satış ilişkisinin tarafı olmayıp sadece ürün ve hizmetler hakkında kullanıcı/kullanıcıları bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaç edinmiştir.Kullanıcı işletme tarafından sağlanan hizmetin alkollü içki tüketimi gerektirmesi halindi yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca alkollü içki tüketebilecek ve veya satın alabilecek yaşta olduğunu ve söz konusu hizmetin veya görsellerinin site'de sergilenmesi halinde görsellerin hiçbir şekilde alkol tüketimine özendirici bir etkisi bulunmadığını kabül ve beyan eder.Kullanıcı Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında www.kampanyabak.com kendisine ait gizli/özel/ticari bilgilerini gerek resmi makamlara veya gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.kampanyabak.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabül etmiş sayılır.Sitede bilgilendirilen işletmelerin sağlamış olduğu hizmet veya ürün satımı veya yayınlanan içeriklerden dolayı www.kampanyabak.com veya çalışanları veya yöneticilerinin sorumlulukları yoktur.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin ,içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.www.kampanyabak.com kullanıcı/kullanıcılarda dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini , doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.www.kampanyabak.com siteyi her zaman ,hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir , bakım ve geliştirme çalışmaları ve veya başkaca nedenlerle site'nin kullanımını kısıtlayabilir ve veya durdurabilir.
www.kampanyabak.com kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sitede yer alan Gizlilik hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.www.kampanyabak.com kullanıcılara ait gizli bilgileri gizlilik hükümlerine aykırı olarak kullanmayacaktır.
www.kampanyabak.com kullanıcı (iletişim) bilgilerini sitede yayınlanan kampanyaları, hizmetin verilmesi yada site ile ilgili yeniliklerin bildirilmesi amacıyla mektup , e posta ,sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya yönelik olarak iletişim , pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanabilir.Markaları ve pazarlama iştirakleri ile paylaşabilir.
Kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanımının durdurulmasını talep ediyorsa bu talebini yazılı olarak www.kampanyabak.com adresine bildirmelidir.www.kampanyabak.com kullanıcı bilgilerini Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hükümleri dışında belirtilen haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz ve kullandıramaz.Kullanıcı iş bu koşulları kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe www.kampanyabak.com'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmiş sayılır.
www.kampanyabak.com sitede doğrudan yada dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine portallara veya dosyalara link verebilir.Söz konusu linkler reklam referans vb. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir.www.kampanyabak.com söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup www.kampanyabak.com 'un bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcı site kullanma koşullarını ihlal ettiği takdirde www.kampanyabak.com kullanıcının üyeliğini iptal edebileceği gibi kullanıcı aleyhine yasal takip başlatabilir.www.kampanyabak.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu kullanıcı koşulları ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir..İş bu kullanım koşullarının değişen hükümleri , değişikliğin sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Sitenin tasarım, metin ve ilgili kodları da dahil olmak üzere tüm hakları www.kampanyabak.com 'a aittir.